1 maja

1 maja 1990 roku, przypomnę że w styczniu tym panom rozwiązano partię i wyprowadzono sztandar no ale oni nie mogli nie przyjść na „święto ludzi pracy” .

w 1993 ci panowie maszerowali 1 maja pod sztandarami „Proletariatu” czyli Związku Komunistów Polskich.

A ludzie wygrzewali się na słońcu.