Rapacki

08.11.2020 Warszawa Grafiki Józef Rapacki(1871-1929) Uczeñ W. Gersona, studiowa nastêpnie u F. Cynka w Szkole Sztuk Piêknych w Krakowie i w prywatnej szkole C. Fehera w Monachium. Teka zawiera tablice: Uliczny dowcipniœ, Czeladnik, Od szewca, Kominiarz, Koszykarz, Handlarz starzyzn¹, Druciarz, Harfiarka, Gogo, Na ³awce, Robotnik, Z szopk¹, Sprzedawca wêgla, Kominiarz, Z szatkownic¹ kapusty, Nosiwoda, Œmieciarka, Drwal. © Jerzy Gumowski

Stryj

Przydro¿na kapliczka Autolitografia pochodzi z „Teki Lubelskie” Jan Kanty Gumowski (1883–1946) znany jest przede wszystkim jako autor tek autolitograficznych Motywy architektury polskiej. „Zainteresowanie architektur¹ historyczn¹ przejawia³ od czasów studenckich, kiedy to wspó³pracowa³ z Muzeum Narodowym w Krakowie i Archiwum Akt Dawnych przy inwentaryzacji zabytków. Zafascynowany urod¹ wsi i miasteczek, postanawia j¹ utrwaliæ w technice litografii. © Jerzy Gumowski

Kuncewicz

1973 Kazimierz nad Wisłą Kazimierz Dolny Maria Kuncewiczowa z domu Szczepańska (ur. 30 października 1895 w Samarze, zm. 15 lipca 1989 w Lublinie) – polska pisarka, tłumaczka, wykładowczyni na University of Chicago, wiceprezes PEN-Clubu w latach 1940–1946. Mąż Jerzy Kuncewicz © Jerzy Gumowski

To moja pierwsza w życiu sesja portretowa w domu Marii Kuncewicz w Kazimierzu nad Wisłą. Było to chyba w 1973 roku. Aparat Hasselblad udostępniony przez Irenę Jarosińską. Czy ktoś dziś pamięta jeszcze tą pisarkę ?

Białoruś

© Jerzy Gumowski 29.12.-27.11.1997 Minsk Bialorus
© Jerzy Gumowski 29.12.-27.11.1997 Minsk Bialorus
© Jerzy Gumowski 29.12.-27.11.1997 Minsk Bialorus
© Jerzy Gumowski 29.12.-27.11.1997 Minsk Bialorus
© Jerzy Gumowski 29.12.-27.11.1997 Minsk Bialorus

Jestem pełen obaw, że od 1997 roku nikt nie nauczył Białorusinów jak obala się dyktatorów. Chyba my też jesteśmy winni tego zaniechania .