Usunięte archiwum

22.05.1995 Warszawa Sprawa tragicznej śmierci Grzegorza Przemyka, 19-letniego maturzysty zabitego w 1983 r. przez milicjantów, uległa przedawnieniu – orzekł Sad Najwyższy, rozpatrując kasacje wniesiona przez ministra sprawiedliwości , Ireneusz Kościuk Fot. Jerzy Gumowski

Usunięte archiwum

26.09.1995 Radom Dożynki Hanna Gronkiewicz Waltz Fot. Jerzy Gumowski
31.03.1996 Warszawa GRUPA WINDSOR Organizacja międzynarodowa. Obejmuje swym zasięgiem głównie kraje Europy środkowowschodniej; Polskę, Węgry, Czechy, Słowacje, Rosje, gdzie jest szczególnie aktywna i inne kraje post-komunistyczne naszej części starego kontynentu. n/z L Hanna Gronkiewicz-Waltz ( Bronisław Komorowski Aleksander Hall ) Fot. Jerzy Gumowski

Teoś

30 lat temu 1 marca 1991 roku w wypadku samochodowym jadąc do Gdańska na zjazd Solidarności zginą Teoś – Teodor Klincewicz.

16.12.1989 Warszawa n/z Teodor Klincewicz III zjazd Regionu Mazowsze NSZZ Solidarnbość Fot. Jerzy Gumowski

Usunięte archiwum

Mam taki plik, w którym znajdują się fotografie skazane na wymazanie z mojego dorobku. Zaczynam je przywracać do istnienia pod jednym tytułem: ” Usunięte archiwum”

30.05.1996 Warszawa wyburzanie rozbiórka Kino Moskwa Fot. Jerzy Gumowski
21.11.2007 WARSZAWA WILANOW PARALOTNIE JAKUB WYGANOWSKI FOT. JERZY GUMOWSKI CD 107
11.01.1996 Warszawa Kazik Kazimierz Piotr Staszewski (ur. 12 marca 1963 w Warszawie polski muzyk, wokalista, saksofonista, autor tekstów i aranżer. Jest członkiem zespoló Kult, i El Doopa. Prowadzi również działalność solowa. Fot. Jerzy Gumowski Violetta Villas („VV”), właściwie Czesława Maria Gospodarek de domo Cieślak (ur. 10 czerwca 1938 w Heusy, zm. 5 grudnia 2011 w Lewinie Kłodzkim) polska artystka estradowa, osobowość sceniczna, śpiewaczka, piosenkarka pieśni estradowych, operowych i operetkowych, aktorka filmowa, teatralna i rewiowa, kompozytorka, autorka tekstów.

Rapacki

08.11.2020 Warszawa Grafiki Józef Rapacki(1871-1929) Uczeñ W. Gersona, studiowa nastêpnie u F. Cynka w Szkole Sztuk Piêknych w Krakowie i w prywatnej szkole C. Fehera w Monachium. Teka zawiera tablice: Uliczny dowcipniœ, Czeladnik, Od szewca, Kominiarz, Koszykarz, Handlarz starzyzn¹, Druciarz, Harfiarka, Gogo, Na ³awce, Robotnik, Z szopk¹, Sprzedawca wêgla, Kominiarz, Z szatkownic¹ kapusty, Nosiwoda, Œmieciarka, Drwal. © Jerzy Gumowski

Stryj

Przydro¿na kapliczka Autolitografia pochodzi z „Teki Lubelskie” Jan Kanty Gumowski (1883–1946) znany jest przede wszystkim jako autor tek autolitograficznych Motywy architektury polskiej. „Zainteresowanie architektur¹ historyczn¹ przejawia³ od czasów studenckich, kiedy to wspó³pracowa³ z Muzeum Narodowym w Krakowie i Archiwum Akt Dawnych przy inwentaryzacji zabytków. Zafascynowany urod¹ wsi i miasteczek, postanawia j¹ utrwaliæ w technice litografii. © Jerzy Gumowski

Kuncewicz

1973 Kazimierz nad Wisłą Kazimierz Dolny Maria Kuncewiczowa z domu Szczepańska (ur. 30 października 1895 w Samarze, zm. 15 lipca 1989 w Lublinie) – polska pisarka, tłumaczka, wykładowczyni na University of Chicago, wiceprezes PEN-Clubu w latach 1940–1946. Mąż Jerzy Kuncewicz © Jerzy Gumowski

To moja pierwsza w życiu sesja portretowa w domu Marii Kuncewicz w Kazimierzu nad Wisłą. Było to chyba w 1973 roku. Aparat Hasselblad udostępniony przez Irenę Jarosińską. Czy ktoś dziś pamięta jeszcze tą pisarkę ?