1 maja

1 maja 1990 roku, przypomnę że w styczniu tym panom rozwiązano partię i wyprowadzono sztandar no ale oni nie mogli nie przyjść na „święto ludzi pracy” .

w 1993 ci panowie maszerowali 1 maja pod sztandarami „Proletariatu” czyli Związku Komunistów Polskich.

A ludzie wygrzewali się na słońcu.

Dzisiejsze zdjęcia wysychającej Wisły nie różnią się bardzo od tych z 2011 roku. Susza nie przyszła nagle. Nagle spaliła się Biebrza, susza zaczęła się kilkanaście lat temu. Tylko my ludzie, nadal osuszamy, kopiemy rowy melioracyjne, prostujemy rzeki.

Rozlewisko

Ta fotografia została wykonana we wrześniu 2004 roku w Pomiechówku. Niedaleko tego miejsca łączą się ze sobą trzy rzeki, Wkra wpada do Bugonarwi a Bugonarew do Wisły. Parę lat temu o tej porze czyli w kwietniu, żeby się tam dostać potrzebna była łódka bo trzy rzeki niosły ze sobą wielkie ilości wody w tym wód z biebrzańskich rozlewisk.