Dzisiejsze zdjęcia wysychającej Wisły nie różnią się bardzo od tych z 2011 roku. Susza nie przyszła nagle. Nagle spaliła się Biebrza, susza zaczęła się kilkanaście lat temu. Tylko my ludzie, nadal osuszamy, kopiemy rowy melioracyjne, prostujemy rzeki.