Rozlewisko

Ta fotografia została wykonana we wrześniu 2004 roku w Pomiechówku. Niedaleko tego miejsca łączą się ze sobą trzy rzeki, Wkra wpada do Bugonarwi a Bugonarew do Wisły. Parę lat temu o tej porze czyli w kwietniu, żeby się tam dostać potrzebna była łódka bo trzy rzeki niosły ze sobą wielkie ilości wody w tym wód z biebrzańskich rozlewisk.